BYGHERREPORTALEN.DK

VÆLG DET RETTE VÆRKTØJ

 


IKT-paradigmet og Navngivningsgeneratoren er redskaberne, der sikrer bygherrer valide driftsdata. Redskaberne er udviklet på bagrund af  25 års viden inden for strategisk Facility Management og 6 års best practice inden for optimerede arbejdsprocesser med IKT og BIM.

IKT-PARADIGMET

Paradigmet består af én komplet IKT-ydelsesspecifikation med beskrivende anvisning. Til ydelsesspecifikationen er der udarbejdet en afgrænsning jf. DANSKE ARK og FRIs Ydelsesbeskrivelse 2012 samt en LOD-beskrivelse for bygningsmodellering, som beskriver byggeobjekters geometriske udforming igennem alle byggeriets faser.

NAVNGIVNINGSGENERATOREN

Navngivningsgeneratoren skaber sikkerhed for korrekte digitale leverancer ved at forenkle processen omkring tegnings- og dokumentnavngivning og øge kvaliteten. Generatoren er baseret på Molios A104 Dokumenthåndtering, og giver bygherren mulighed for både at navngive tegninger og dokumenter på eksterne byggeprojekter og interne projekter og både diktere metoden, indhold samt kvalitetssikre de leverede tegninger og dokumenter ift. de stillede krav. Man kan købe adgang til denne portal enten seperat eller som en del af IKT-paradigmet.

DIGITAL AFLEVERING & KVALITETSSIKRING

Specifikationerne for Digital Aflevering og Kvalitetssikring underbygger IKT-paradigmet direkte. Disse dokumenter kan tilkøbes og optimerer den konkrete, organisatoriske og projektmæssige brug af IKT-paradigmet ved at gøre det enklere for de projekts- og driftsansvarlige at benytte IKT i det daglige arbejde.

Vil du vide og høre mere om vores IKT-rådgivning - Kontakt os her for et uforpligtende IKT-møde.

 
 
IKT-Paradigmet.jpg

IKT-PARADIGMET

Paradigmet består af én komplet IKT-ydelsesspecifikation med beskrivende anvisning. Til ydelsesspecifikationen er der udarbejdet en afgrænsning jf. DANSKE ARK og FRIs Ydelsesbeskrivelse 2012 samt en LOD-beskrivelse for bygningsmodellering, som beskriver byggeobjekters geometriske udforming igennem alle byggeriets faser.

IKT-YDELSESSPECIFIKATION >>

IKT-ANVISNING >>

YB2012 - AFGRÆNSNING >>

LOD-BESKRIVELSE >>

 
 
Navngivningsgenerator.jpg

NAVNGIVNINGSGENERATOREN

Generatoren baserer sig på Molio standarden A104 Dokumenthåndtering og kan bruges til både navngivning og kvalitetssikring af tegnings- og dokument numre. Vi anbefaler, at man benytter Navngivningsgeneratoren både internt i organisationen og på alle eksterne projekter for at eliminere størstedelen af de fejl, der typisk opstår, når tegninger og dokumenter navngives.

TEGNINGS- oG DOKUMENTNAVNGIVNING >>

ADMINISTRATIONS- OG OPSÆTNINGSMODULET >>

KVALITETSSIKRING >>

 

 
Shared Parameter File (Revit).JPG

DIGITAL AFLEVERING

Specifikationen for digital aflevering beskriver, hvordan rådgiverens og entreprenørens 'som udført' materiale afleveres til bygherren via den valgte afleveringsplatform. Specifikationen beskriver samtidig, hvilke egenskaber du som bygherre bør stille krav om i de afleverede 'som udført' BIM-modeller fra rådgiverne, og hvordan du hjælper rådgiverne med at oprette egenskaberne korrekt.

IDM FOR DIGITAL AFLEVERING >>

SHARED PARAMETER FILE (REVIT) >>

 

 
IKT-Ydels. Solibri Rule Set.jpg

KVALITETSSIKRING

Specifikationen for kvalitetssikring beskriver, hvordan du som bygherre bør definere dine kvalitetssikringskrav til byggeprojektet. Den beskriver, hvordan kvalitetssikringen i praksis skal finde sted og hvordan informationsstrømmen parterne imellem skal foregå. Specifikationen giver bygherrer mulighed for selv at foretage stikprøvekontroller af rådgivernes BIM-modeller løbende i projektet og hermed minimere ophobningen af fejl senere i projektet.

IDM FOR KVALITETSSIKRING >>

SOLIBRI RULE SET (IKT-YDELS.) >>

SHARED PARAMETER FILE (REVIT) >>